Texter av Alice Ekström

Övergång

Då sommar blir till höst, då värmen lämnar oss och kylan sprider sig går ingen säker. Inte en enda själ går säker. Ingen kan köpa sig fri från risken. Inte ens den som äter apelsiner och dricker grönt te med honung varje dag. Alla måste buga inför vetskapen om att det kanske är du som faller offer nästa gång. Du kanske, eller du? Vem vet vem som står på tur?

Då värmen flyr och kylan bjuder upp till dans bland fallna kastanjer, ekollon och solnedgångsfärgade lövverk går ingen säker. Även du kan falla offer för förkylningens kalla klor.