Kursen

Skrivarlinjen är för dig som vill prata om texter med intresserade likasinnade, nå ut med ditt skrivande, hitta ditt språk, ditt uttryck.

Skrivarlinjen är för dig som vill ha hjälp och stöd av pedagoger och verksamma författare.

Skrivarlinjen är för dig som vill ha tid och utrymme att verkligen testa hur stor del av ditt liv skrivandet ska ta.

Skrivarlinjen är en ettårig kurs med möjlighet till ett andra och ett tredje år.

I årskurs 1 testar du att skriva i olika genrer, lär dig hantverket och blir en bra läsare, både av andras och dina egna texter. Du lär dig stå för dina texter på scen.

I årskurs 2 arbetar du på ett eget projekt med hjälp av handledare och kurskamrater. Kanske påbörjade du ett större projekt i ettan, och du vill ha hjälp och utrymme att färdigställa materialet. Du träffar en verksam författare vid två tillfällen under året, som läser och samtalar kring din text.

I årskurs 3 arbetar du på ett eget projekt med hjälp av handledare och kurskamrater. Kursen är på halvfart.


Innehåll

ÅRSKURS 1
Du testar att skriva i olika genrer, du lär dig hantverket och du blir en bra läsare, både av andras och dina egna texter. Du lär dig stå för dina texter på scen.

Skrivarverkstad
Vi delar in året i tre delar. Inledningsvis arbetar vi med dikt – bundet/obundet, rim och rytm, lek och allvar. Därefter arbetar vi med ett kortfilmsprojekt, där du lär dig hur man skriver manus. Det andra diktpasset, som innebär en fördjupning i ett pågående projekt. Vårterminen ägnas åt prosan. Vi tittar på komposition, berättarperspektiv, karaktärsbeskrivning, rytm. Hur bygger man en novellsamling? Hur håller man tråden i en roman?

Textsamtal
Varje vecka skriver du en veckouppgift, som distribueras till och läses av övriga deltagare i mindre grupper. Detta är den väsentligaste delen av kursen – här blir din text behandlad av intresserade och aktiva läsare. Du lär dig ge och ta konstruktiv kritik, du blir en säkrare skribent och en bättre läsare.

Scenframställning
Att läsa inför publik – hur vågar man? Hur gör man? Vad läser man? Vi tränar tanke och teknik, röst och avslappning. Uppläsningar på och utanför skolan ingår.

Antologi
Under vårterminen ställer vi samman material som producerats under kursen i en antologi. Tidigare antologier kan beställas. Dessa kan ge dig en fingervisning om huruvida nivån på kursen passar dig.

Prag
På våren gör vi en resa till Prag. Vi stannar borta en vecka, vi besöker såväl turistfällor som mer okända delar av staden och vi skriver naturligtvis hela tiden.

ÅRSKURS 2
Du arbetar på ett eget projekt med hjälp av handledare och kurskamrater. Kanske påbörjade du ett större projekt i ettan, och du vill ha hjälp och utrymme att färdigställa materialet. Du träffar en verksam författare vid två tillfällen under året, som läser och samtalar kring din text.

ÅRSKURS 3

  • Kanske har du gått ettan och tvåan hos oss på skrivarlinjen tidigare. Men det är inte ett krav.
  • Kanske har du ett skrivprojekt på gång.
  • Kanske vill du ingå i en grupp likasinnade plus handledare som textsamtalar en förmiddag varannan vecka.
  • Du har förmodligen slut på folkhögskole-CSN, så kursen är på halvtid.
  • Nu finns det inga skäl att inte ta tag i den där romanen till hösten. Eller diktsamlingen. Eller filmmanuset.
  • Tillsammans med ansökan skickar du en beskrivning av ditt projekt och ditt mål med kursen.

Bo eller pendla


Kostnader